Forsert utbygging av vatn og avløp i sentrumsområdet

Kommunalsjefen og kommunedirektøren åtvara i utgangspunktet mot forsert utbygging av vatn/avløp i sentrum på grunn av kapasitetsomsyn i etaten. Politikarane ville det annleis.