Forsøker å etablere ny tradisjon i koronatider

Sjøl om høgtida som står for døra i år blir annerledes for mange, er likevel en ny tradisjon i ferd med å etableres ved Kvitvella kino.