Første gang styrelederen sitter i Valdres: Håvard Halvorsen er ny styreleder i Langsua nasjonalpark

Det er første gang at styrelederen i Langsua nasjonalpark sitter i Valdres, når Håvard Halvorsen nå går inn som styreleder.