Vi satt i møte i avishuset i formiddag da et voldsomt bråk utenfor fikk oss til å løpe til vinduet. Der så vi årsaken til støyen. To jagerfly i lav høyde fylte dalen med voldsom motorlyd. En telefon til Sigurd Tonning Olsen i Luftforsvaret bekrefter at det var jagerfly vi så og hørte.

-Fagernes er en del av et område der vi trener på lavtflyging, sier han. Her er det tillatt for flygerne å fly så lavt som inntil 300 meter fra bakken. Vi har forståelse for at dette kan oppleves som en ulempe for dem som bor i området. Samtidig vil jeg presisere at dette er svært viktig trening for våre flygere. Ingen steder der vi kan trene på lavtflyging er ubebodd. Dermed vil slik støy fra tid til annen påvirke noen, sier han.

Flyene som kom inn over Fagernes i dag er stasjonert på Ørlandet flystasjon, og var av typen F16. De nye flyene Luftforsvaret har kjøpt inn er ikke operative ennå, og kan altså ikke oppleves her i Valdres heller. De er inne til såkalt mottakskontroll, forteller Tonning Olsen.