Fyllingsgraden i Øst- og Sørvest-Norge var i uke 38 på sitt laveste de siste 20 årene. Nivået totalt i Norge sank 0,3 prosentpoeng fra uken før.

I Øst- og Sørvest-Norge ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene.

For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 68,8 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 50,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra uken før.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Samlet lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 67,9 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 38. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra uken før.

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 83,1 prosent på denne tiden av året. Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned.

I Vest-Norge lå fyllingsgraden på 70,1 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra uken før.

I Midt- og Nord-Norge erfyllingsgraden over normalen for denne tiden av året. For magasinene i Midt-Norge er nivået på 82,5 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge er nivået på 88,5 prosent, ned 0,9 prosentpoeng fra uken før.