Fortsatt utfordrende, men positive tendenser i næringslivet i Valdres

Av

– Vi ser fortsatt stor frustrasjon blant besvarelsene, men helt klart også positive trekk, sier Linda Mæhlum Robøle, regionrådsleder i Valdres, om næringslivsundersøkelsen som er gjennomført i mai.