Et vanlig barn i en vanlig familie: Framstøt for å få flere fosterhjem

Daniel Nyseth (snart 17) fra Etnedal har vært i fosterhjem i fire år. Han tror mange flere familier har kapasitet til å gjøre noe for dem som trenger det.