Laget taper «alt». Nå er de blitt en snakkis i Fotball-Norge, skriver Aftenposten

Av

"Norsk 3.-di­vi­sjons­lag blir feid av ba­nen i kamp et­ter kamp. Fot­ball­for­bun­det har fore­lø­pig in­gen makt til å ryd­de opp i den spe­si­el­le si­tua­sjo­nen", skri­ver riks­avi­sa Af­ten­pos­ten på sine nett­si­der.