Frå 2015-2019: 134 nye einebustader i Valdres

I løpet av dei fem siste åra er det fullført 134 nye einebustader i Valdres.