Framtid i Sør-Aurdal - enno ein gong

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Somme gonger er det greitt å konstatere at ein har tatt feil. Jan Henrik Bakke har, etter eiga utsegn, ikkje vorte sentraliseringstilhengjar. Han er berre nøydd til å gjera ein jobb for nokon som er det.