Hør rittlederen snakke om Valdresrittet og forberedelsene som må gjøres.