Fraråder bruk, men vil avvente sanering av kommunale boliger på Fagernes. Nå har kommunen kjøpt bolig på Leira til brukere med rus og psykiske lidelser

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere av de kommunale boligene i Våningsvegen er i så dårlig forfatning, at folk ikke kan bo der. Nå har kommunen kjøpt ny bolig på Leira, med to separate leiligheter, som skal brukes av personer med rus og psykiske lidelser. Rådmann varsler også at det må på plass en rustjeneste, som kan være tettere på brukerne.