Fri skoleskyss kommer opp i kommunestyret i Etnedal

Hovedutvalget for levekår vedtok i 1998 at alle elever som bor mer enn én kilometer fra Etnedal sentralskule får fri skoleskyss. Vedtaket den gang var ikke knyttet til noen risikovurdering av skolevegene i Etnedal.