Utselt for Draumefangaren: Frå det kvite og snille til det svarte og slemme

Mykje av det dei om lag 500 deltakarane kunne oppleva på vandringa langsmed dei to stiane i Åbjøra, var lik avslutninga i det naturlege amfiet nede i elveleiet: Det gode seira over det vonde.