Hallgrim Hansegård: - Vi i Frikar tek kritikken mot bruken av ordet "nasjonalt" til etteretning

Av

Dagleg leiar i Frikar, Hallgrim Hansegård, svarar på kritikken til koreograf Sigurd Johan Heide i dette innlegget.