Friskis & Svettis med ballbingetrening

Torsdag 14. mai ønsker Friskis & Svettis-gjengen i Begnadalen velkommen til utetrening i ballbingen ved Begnadalen skole.