Frist 26. mai: Ny anbodsutlysing for Kvams­klei­va

Ko­ro­na­sjuk­dom og ka­ran­te­ne i byggjeleiinga i Sta­tens veg­ve­sen set­te inntil vi­da­re ein stop­par for veg­pro­sjek­tet på E16 i Kvamskleiva i mars. An­bo­det vart trekt til­ba­ke. No er an­bo­det lyst ut på nytt.