Om du hadde en syk mor i 2012, så måtte du vente opptil to måneder for å motta profesjonell hjelp. Tenk det! I et av verdens rikeste land, så klarte Jens Stoltenbergs regjering (som hadde makten på den tiden), ikke å redusere ventetiden med mer enn én dag på ett år. Og ventetiden var uendret på psykiatrisk helsevern for voksne. Det er trist ovenfor pasientene og pårørende.

Men du, Stoltenbergs regjering klarte å øke matmomsen, som på sikt bidro ytterligere med harryhandel og dermed milliarder av kroner ut av statskassen. Dyrere mat gjør ikke at folk slutter å spise, og sløsing av penger gjør ikke at sykehusene våre blir bedre. Sosialistene sovnet i mattetimene, og Erna måtte ta regningen.

Tidligere helseminister Bent Høie klarte å redusere ventetiden med 14 dager på sykehusbehandling. Høie investerte også mer i helsesektoren, stilte tydeligere krav og tok ansvar for pasientenes rettigheter. Et av tiltakene han kom med var fritt behandlingsvalg (FBV), som betyr at pasienter fritt kan velge mellom offentlige og godkjente private behandlingstilbud. Staten dekker regning, uavhengig av størrelsen på din lommebok.

Hva ble resultatet av FBV? Jo, at rusavhengige og psykisk syke fikk et nytt og bedre liv. Det gjør ekstra inntrykk på meg å lese om Marius Erlandsen (29) og alle andre psykisk syke som har fått livene sine reddet som følge av ordningen. Marius takker fritt behandlingsvalg for at han i dag er rusfri.

Ingen kjenner enkeltindividets mørke, bedre enn enkeltindividet selv. Noen trenger gruppeterapi, andre trenger avrusning, og andre igjen trenger å komme seg langt vekk fra hjemkommunen. Med andre ord; vi trenger valgmuligheter- og valgmuligheter fikk vi med Høyre i regjering.

Stafettpinnen er levert til en vinglete regjering: Høyre har gjort mye bra for de aller sykeste, men helsetilbudene- og ikke minst ventetiden- kan bli bedre. Da må man videreutvikle behandlingstilbudene, ikke stenge de ned. Men Ap og Sp i regjering ønsker å reversere mye, noe som slår uheldig ut for de aller sykeste, og det kan virke som korstoget mot private tilbud er viktigere enn pasienten – systemet før mennesket!

Dagens regjering har også avviklet støtten til Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Dette på tross av ROS har fått dobbelt så mange henvisning vedrørende selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Flere unge har slitt psykisk under pandemien, og 38 prosent flere unge har fått spiseforstyrrelser. Vi ser også en økning av unge som tar livet sitt. Regjeringen trosser derfor fagpersonene når de legger ned ROS og andre helsetjenester.

Pasientene fortjener bedre helsetilbud og kortere ventetid, noe de dessverre ikke får med dagens regjering.