Frostskadar i juli på skog i Valdres

Av

Ivrige lesarar av Avisa Valdres har kontakta avisa. Dei har observert at dei nye skota på grana har vorte brune, og øydelagde.