Ju­le­mark­nad på Fry­den­lund: – Det­te er vik­ti­ge kro­ner inn på kon­t­oen til stif­tin­ga

Laur­dag var det den tra­di­sjo­nel­le ju­le­mark­na­den ved Fry­den­lund Skyssta­sjon i Aurdal og dit kom det meir folk enn van­leg, iføl­gje sty­re­lei­ar i stif­tin­ga Fry­den­lund, Ole Aastad Bråten.