Gå til sidens hovedinnhold

Fyl­kes­man­nen: Nord-Aurdal kri­ti­se­res for ufor­svar­lig om­sorg over­for barn med psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming

Artikkelen er over 2 år gammel

Fyl­kes­man­nen har gjen­nom­ført til­syn i Øv­re­ve­gen om­sorgs­bo­lig på Fa­ger­nes og kom­mer med sterk kri­tikk av kom­mu­nens tje­nes­ter i om­sorgs­bo­li­gen. Nord-Aurdal kom­mu­ne tar kri­tik­ken al­vor­lig, og vil set­te i gang til­tak for å luk­ke av­vi­ke­ne. Det blir for øvrig fra kommunens side presisert at dette var et systemtilsyn - ikke et tilsyn på gitt omsorg.

For abonnenter