Fylkeskommunedirektøren med hans apparat fremstår også som på alerten i disse temaene.

Riktignok har vi store, hårete vyer på vegne av oss som bor her og på vegne av fylkeskommunen sin rolle i det grønne skiftet - på den annen side så er de av oss som sitter i fylkesutvalget klinkende klar over at målsetningene om dette og det økonomiske handlingsrommet neppe kunne vært særlig mye mer sprikende.

Det skjer mye bra, Innlandet fylkeskommune gjør mye godt - men vi i MDG mener alltid at vi skal gjøre, kan gjøre og bør gjøre enda mer. I fjor kuttet vi omtrent en halv kilo svinekjøttdeig pr innlending pr år. Det holder ikke, og det leder oss ikke mot utslippsmålene vi alle er enige om.

I vårt omforente forslag med Pensjonistpartiet, KRF og SV vil vi blant annet omdisponere over 200 millioner kroner til tiltak som både rigger samferdsel for klimaendringene og ivaretar fritidsinteresser for barn og unge uavhengig av kommunenes handlingsrom. I tillegg setter vi av 21 millioner kroner som blant annet vil rokkke ved utslippsdrivern transport ved å blant annet prioritere fossilfrie maskiner og kjøretøy og andre tiltak som stimulerer lærelyst, kreativitet og gode ideer blant ungdomma våre. Vi er stolte av både samarbeidet, prosessen og utfallet av dette arbeidet.

Dette er bra, og dette har vi fått med oss våre samarbeidspartier på, men for Miljøpartiet De Grønne er heller ikke dette nok med tanke på klima og miljø. Derfor har vi lagd en smørbrødliste i 13 punkter, der 12 av punktene virkelig vil monne i det grønne skifte, som herved fremmes.

Jeg vil trekke frem noen konkrete anbefalninger fra MDG sin side;

Reiser, eiendomsdrift, innkjøp - her vil vi skjerpe krava, gjennomgå eksisterende rammer og føringer og revidere rammeverka for å kunne virkelig bruke innkjøpsmakta smart, langsiktig og riktig for både klima , miljø og sosiale forhold i produksjonsleddet.

Næringsliv og samfunnsutvikling - her vil vi benytte momentet som (fremdeles) ligger i en sterk organisasjon i et fylke preget av distrikskommuner og det mange vil betegne som en noe dyster demografisk utvikling. I en virkelighet der det offentlige står som råvareleverandør innenfor utslipp og avfall gjennom blant annet renovasjonsselskapene og andre arenaer som produserer biomasse, varme og utslipp - der vil vi ha veksthus og butikker som omsetter dette til nye varer. For eksempel som klimatomater etter modell fra Greve Biogass eller som juniors nye sykkel utenfor Hamar by ved vellykka Re:sirkula. Dette handler om å fortsette å kapitalisere på kunnskapsutveksling med ledende næringsliv og sote og små nettverk vi allerede er medlem av, slik administrasjonen generelt sett er gode til.

Andre lavthengende frukter fra vår side i år, er forslag som å større grad veie klima-, miljø- og naturkonsekvenser i saksutredninger, redusere matsvinn ytterligere i egen sektor og bremse opp en litt for rask nedtrapping av eierskapet i folkehøgskolene våre - for å nevne noe.