Dette er i regi av Folkehelseinstituttet og så mange som 80.000 innbyggere skal være forespurt. De skal da prøve å kartlegge folkehelsa og livskvalitet. Jeg har besvart undersøkelsen, og ett av spørsmålene er hvor lykkelig jeg er på en skala fra 1 til 10. Jeg smelte til med en nier. Jeg er tross alt frisk og feberfri 360 dager i året, så det får være godkjent. Det var selvfølgelig massevis de skulle vite og jeg svarte etter beste evne.

Men det var ett tema som overhodet ikke ble berørt, og det er hvordan innbyggerne betrakter vegnettet. For meg som bor i Skrautvål har det både med folkehelse og livskvalitet å gjøre. Og ikke å forglemme folk i Steinsetbygda. Vi har i alle fall det til felles at vi har mye veg med «terreng».

Det blir satt i gang prosjekter for å få folk til å bosette seg på bygdene og det er vel og bra, men vi kommer snart ikke fram. Drifta og tilstanden av fylkesvegene er av en slik art at det må være ett middel til å få folk til å flytte fra bygda, og i alle fall ikke til.

Les også

17 km med asfalt er latterleg lite

Vil nevne en sak fra sør i bygda, som nå er noen år gammel. Det kommer en bekk fra åsen og denne renner igjennom stikkrenna der gamle Døvre skule sto. Det lå en metallrist over kummen på den. Så hadde det seg slik at i nærheten der, bodde det ei dame som gikk tur forbi hver dag. Denne rista hadde hun skarpt oppsyn med. Rista rensket hun daglig for kvist og kvast når det var nødvendig. Så en dag gikk vår kjære sambygding ut av tiden. Året etter i vårløysingen gikk kummen og stikkrenna samme vegen.

Det ble igjen ett gapende hull i vegen som det ble satt refleksbrett ved. Sist i juni kom det ny kum og rør, i september ble elendigheten reparert. Hvordan går det an å behandle innbyggerne på bygda slik? Hvor mye administrativt skal det til for å få jobben gjort? Ca 3 md. gikk det med redusert framkommelighet og utrolig nok kjørte ingen ned i hullet.

Nå bygges det på nye tomter på Marsteinshøgda, og så ser jeg at det skal legges ut opptil 50 nye tomter på Nyvegtøppen. Hva da med Skrautvålsvegen, skal den ta unna enda mer trafikk med dagens tilstand?

Avslutningsvis, vil de ansvarlige komme og fylle opp igjen vegbanen over to stikkrenner mellom innkjøringa til omsorgsboligene og idrettsplassen i Skrautvål? Alternativt sette opp skilt med anbefalt fartsgrense 20 km/t?

Jeg har ofte lurt på hva vi skal med fylkeskommunen, de burde i alle fall ikke ha ansvar for veg.

Les også

«Dårlige fylkesveger blir med andre ord enda dårligere»

Les også

Til slutt handler dette også om livskvaliteten til den enkelte som har valgt å bosette seg i mer grisgrendte strøk