Fylkesmannen: – Det blir feil å si at kommunen driver politisk omkamp

- Å kalle fremleggelsen for kommunestyret for en «politisk omkamp» på formannskapets vedtak blir feil etter vårt skjønn.