INNLANDET: Kjørereglene er påminnelser om hvordan folk flest skal oppføre seg, men har også punkter knyttet til skoler og arrangement. På noen punkter er kjørereglene tydeligere og «strengere» enn det er lagt fram fra nasjonalt nivå, opplyser Fylkesmannen i en pressemelding.

Ny fase krever nye grep

– Grunnen til at Fylkesmannen har tatt dette grepet, er at vi er i en ny fase av epidemien nå. De som er rapportert smittet, er fortsatt hovedsakelig folk som er smittet på reiser, men nå øker antall smittede der det ikke er klart å finne smittekjeden. Derfor er det nødvendig med nye tiltak.

Fylkesmannen opplyser at det i den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig. Derfor legges det fram forslag om økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

– Koronaviruset har rammet Innlandskommunene forskjellig, fra Sel – der over 8,5 prosent av befolkninga er i hjemmekarantene og to av seks fastleger er i samme gruppa – til kommuner som verken har smittede eller hjemmekarantene. Mange kommuner jobber kjempebra med for å hindre smitte og ta vare på sine, men «trykket» er ikke like stort over alt.

Felles kjøreregler

Fylkesmannen får daglig rapporter fra kommunene, og får utallige henvendelser fra fagfolk i kommunene, kommuneledere og folk flest. Mange av spørsmålene går på forståelsen av de overordna rådene som gis.

Som samordner har Fylkesmannen derfor tatt initiativ til felles kjøreregler for Innlandet for håndtering av koronasituasjonen. De er som følger:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.–7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.