Fylkesmannen oppheva vedtaket om trillestig til Rjupetjedn

Kommunen gav dispensasjon frå kommuneplanen og tillèt bygging av trillestig på Valdresflye tilrettelagt for rullestolbrukarar. No har Fylkesmannen oppheva vedtaket etter klage frå grunneigarar.