Fylkesmannen seier nei: Grønolen Fjellgard AS får ikkje konsesjon på landbrukseigedomen 2/10 Søndre Grønolen

Grønolen Fjellgard AS får ikkje konsesjon på landbrukseigedomen 2/10 Søndre Grønolen, sjølv om tunet på eigedomen er sterkt integrert med Grønolen Fjellgard. Fylkesmannen meiner at eit aksjeselskap som eigar ikkje sikrar landbruksdrift på gardsbruket.