Fylkesmann Knut Storberget synes at det nye navnet er et godt, kjønnsnøytralt navn.

– Navnet rommer godt å være statens representant i et fylke, samtidig som det også omfatter den viktige rollen som Fylkesmannen har med å ta initiativ og virke til det beste for folket i fylket, sier Storberget.

– Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir skillet mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydeligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) til NTB.

Formålet med endringa er å gi fylkesmannen en kjønnsnøytral tittel. På nynorsk blir navnet «statsforvaltar».