Fylkesmannen stadfestar Øystre Slidre kommune sitt vedtak om reguleringsplanen for Grytebekkosen

Grunneigar Knut Oddvar Rogne har påklaga vedtaket til Øystre Slidre kommune om reguleringsplanen for Grytebekkosen del to. No har Fylkesmannen stadfesta at kommunen sitt vedtak er lovleg.