Fylkesmannen vil ha redegjørelse om flyttingen av eldre i Ulnes