Innlandet: – Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier fylkesmann Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Fylkesmannen i Innlandet nå opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Dele gode ideer og lage nettverk

Korpset vil, sammen med Fylkesmannen, sørge for besøk til kommuner som ønsker det, kurs, ide-deling, nettverk og møteplasser som skal inspirere ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle aktører i kommunene som jobber med målgruppa. Her blir temaene aktivitet, relasjoner, smittevern og etikk.

– Bakgrunnen for tiltaket er også et ønske om å gi en takk til kommunene fra Fylkesmannen og støtte dem til fortsatt innsats i koronakrisa – og bidra til at samfunnet har fokus på smittevern og de spesielt utsatte gruppene også framover, sier Storberget.

Ønsker flere samarbeidspartnere

Prosjektet er initiert av kriseledelsen hos Fylkesmannen. Kommunene har i en normaltilstand et godt tilbud til de eldre som trenger hjelp og bistand. Men nå er vi ikke i en normalsituasjon. Antallet som er berørt, og som trenger å bli sett, er mye større. Dette krever større innsats/dugnad blant flere som vi vil bidra til å samordne. Vi mobiliserer derfor alle innlendinger, danner et Inspirasjonskorps og rekrutterer samarbeidspartnere for å nå fram til alle.

Hver femte innlending er over 65

Innlandet er det fylket som har størst andel eldre. 22 prosent av befolkninga er over 65 år, noe som utgjør over 80.000 av totalt 371.385 innlendinger. Blant disse er det flere som har en eller flere underliggende lidelser og må være ekstra forsiktige.

– Det er en stor gruppe som må leve med begrensninger framover, og da blir det viktig å ta vare på og styrke denne gruppa, sier Storberget.

Korpsmedlemmer med ulike «instrumenter»

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre. Ine Wigernæs, Torbjørn Løkken, Charlotte Mohn Gaustad, Irene Hanssen og Erling Jevne er alle godt kjent – noen for sportsprestasjoner, noen for matprestasjoner – og flere med utmerkelser for arbeid innenfor feltet.

Ine Wigernæs fra Øystre Slidre

Ine Wigernæs er med i Inspirasjonskorpset.

– Det var lett å si ja til inspirasjonskorpset. Er ydmyk fordi jeg vet at vi motiveres og inspireres på forskjellige måter. Men, overskudd i hverdagen er nøkkelen til å ta gode valg. At vi er ærlige med oss sjøl og velger folk omkring oss og aktiviteter i hverdagen som gir oss krefter – ikke det som stjeler det, sier Ine Wigernæs.