Fylkesmannen ville ikke ta i lovlighetssaka fra Vang

Fylkesmannen i Innlandet avviser kravet om lovlegheitskontroll av reguleringsplansaka for Tyinkrysset.