(Østlendingen)

Den sakkyndige komiteen til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har to ganger vendt tommelen ned for søknaden fra Høgskolen i Innlandet (HINN) om å bli universitet. Komiteen mener HINN ikke innfrir alle kvalifiseringskravene. Spørsmålet om universitetsakkreditering skal behandles av NOKUT i styremøte neste uke.

Fylkesordfører Hagen og fylkesmann Storberget har nå sendt et felles brev til NOKUTs styrerepresentanter i forkant av styrebehandlingen 10. og 11. juni. Her peker de på at et universitet vil styrke hele Innlandet.

– Det var med skuffelse vi mottok endelig innstilling fra sakkyndig komité. Vi vil derfor benytte anledningen til å understreke den brede regionale støtten Høgskolen i Innlandet har i arbeidet med å bli universitet, og den store betydningen dette kan ha for både fylket og for landet vårt, skriver de i brevet.

HINN har over flere år bygget sterke kompetansemiljøer, blant annet støttet av store beløp fra kompetanse- og utviklingsfondene i Hedmark og Oppland.

Fylkesordfører og fylkesrådmann peker på at et universitet vil være en viktig impuls og en forutsetning for å utvikle næringer vi skal leve av i framtida.

De to fylkestoppene tilbyr seg å møte NOKUT-styret til en samtale i forkant av den endelige behandlingen av søknaden om universitetsakkreditering.