LILLEHAMMER: Etter en lang debatt landet 34 av fylkestingets 57 representanter på at Innlandet videreføres.

Voteringen besto av to forslag, deling eller videreføring, og begge hadde tilleggsforslag.

I voteringen stemte Arbeiderpartiets 20 representanter for å bevare Innlandet. Det samme gjorde Høyre sine 7, 2 fra FrP, 3 fra MDG, 1 fra KrF og 1 fra Venstre. På kontra ble det 16 fra Sp, 1 fra FrP, 3 fra SV, 2 fra Rødt og 1 fra Pensjonistpartiet.

Fakta om Innlandet:

  • 370.905 innbyggere (per 1. kvartal 2021)
  • Nærmere en tredel av befolkningen er bosatt i de fem største byene – Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger
  • Norges største hyttefylke med 85.384 fritidsboliger (per februar 2020)