Øystre Slidre: Hos politiet får vi opplyst at det er en trailer som har havnet på tvers av vegen, og sperrer trafikken i begge retninger. Det er ikke meldt om skader. Bergingsbil er på veg. Det kan ta litt tid før vegen er ryddet.