Gangveg i Røn viktigast, men òg fylkesvegen mellom Magistad og Tuv vil kommunen ha utbetra

Politikarane var samde om å spele inn gangveg ved Fv. 2476 i Røn med høgaste prioritet til fylkeskommune. Kva som var nest viktigast skapte meir diskusjon.