Går frå Teams til opne møte i Øystre Slidre. Onsdag var det fyrste møte i ein kommunestyrekomité

Onsdag vart det aller fyrste møte i ein kommunestyrekomité avhalde i Øystre Slidre. Torsdag er det på ny møte i formannskapet på Tingvang og ikkje på Teams.