Går til Fyl­kes­man­nen: Sør-Aurdal kom­mu­ne nek­ter å sek­sjo­ne­re an­neks fra hyt­te

Sør-Aurdal kom­mu­ne nek­ter å god­kjen­ne sek­sjo­ne­ring av ei hyt­te i Fjell­stø­len-om­rå­det.