– Området må bevares

Leder i Garlivegen Hytteeierforening, Iver Andresen, er kritisk til at det skal bygges hytter på Beito Eiendom AS sin grunn, som ligger i såkalt LNFR-område. - Vi er kritiske til hele denne prosessen og mener det er feil å dispensere fra kommunedelplanen, sier Andresen.