Står fast på at det ikke bør bygges flere hytter ved Garli

Gar­li­ve­gen hyt­te­for­en­ing ved Iver Andresen har sendt et nytt brev til for­mann­ska­pet, der de opp­rett­hol­der pro­tes­ten mot re­gu­le­rings­pla­nen for Bei­to ei­en­dom ved Gar­li par­ke­ring.