Lørdag kan du prøve deg på glattisen

Valdres Gatebil arrangerer lørdag den første av tre lørdagskjøringer, der alle som har papirene i orden kan få prøve seg på Strandefjordisen.