Naturoppsynet har aldri undersøkt færre sauekadaver

Artikkelen er over 1 år gammel

I sommer og høst har Statens naturoppsyn i Oppland undersøkt 557 sauekadaver.