Klimabevisste ungdommer søker til fjells – turisthytter med trafikkøkning i påsken

Klimabevisste ungdommer står for et generasjonsskifte i fjellet. Liomseter er blant turisthyttene som hadde størst trafikkøkning i påsken.