Gjekk mot administrasjonens forslag og gjev fri skuleskyss til nær sagt alle: – Vi må rydde opp i urettferd

Torsdag vedtok kommunestyret i Vestre Slidre å bruke av disposisjonsfondet for å gje skuleskyss til alle grunnskuleelevar som ikkje har gang- og sykkelveg.