Gjelda er på 472 millionar: Bi­lis­ta­ne har kjørt inn 180 mil­li­o­nar kro­ner til E16

I lø­pet av vel fem og eit halvt år har bi­lis­ta­ne måt­ta pun­ge ut rundt 180 mil­li­o­nar kro­ner for å pas­se­re gjen­nom E16-bom­ma­ne ved Koparvike i Sør-Aurdal og Klos­bø­le i Nord-Aurdal.