Vil ruste opp kraftverk

Artikkelen er over 1 år gammel

Memurubu Turisthytte ved Kleppconsult AS har søkt om konsesjon for opprusting og utviding av Memurubu kraftverk. Total kostnad er stipulert til 8,9 millionar kroner.