Gå til sidens hovedinnhold

Gode, grønne liv

Sommerens klimakatastrofer – fra flom i Tyskland, Belgia, Tyrkia og Kina til tørke og brann i Canada, USA, Hellas, Italia og Tyrkia – er skremmende påminninger om at det haster med å legge om samfunnet i en mer miljøvennlig retning.

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Den gode nyheten er at en slik omlegging kan gi oss alle bedre livskvalitet, og at meningsmålinger gjennom flere år viser at et flertall av oss ønsker en slik omlegging.

Krav om tiltak for å redusere klimagassutslippene og miljøødeleggelsene innbærer ikke å «piske og pine folk» slik noen fortsatt hevder:

  • Økt forbruk er ikke noe folkekrav i et rikt land som Norge. De fleste ønsker mer tid og mindre stress, kortere arbeidstid og mindre kjøpepress.
  • Det er ikke snakk om å ta fra folk goder, men at godene vi kjøper skal være mer holdbare, vare lenger, og være lettere å reparere.
  • Det er ikke snakk om å ta fra folk bilen, men å legge til rette for et samfunn med mindre transportbehove (det du trenger nær der du bor), bedre kollektivtilbud og trygge sykkel- og gangveier.
  • Det er ikke snakk om at vi skal slutte å feriere i andre land, men at vi må reise sjeldnere, og heller bli lengre når vi er borte (en reise på to uker framfor to på en), og at tog må bli et godt alternativ for reiser i Europa.
  • Når vi innser at klimakrisen skyldes «overutnyttelse av jorda», slik 14 000 forskere skriver i en artikkel i tidsskriftet BioScience, må vi dele godene likere både nasjonalt og globalt, noe som vil gi bedre samfunn å leve i og færre konflikter globalt.

«Vi trenger an radikal endring av prosesser og handlinger på alle nivåer: individer, samfunn, bedrifter, institusjoner og regjeringer», skriver FNs klimapanel i sin siste rapport.

Omlegging til et grønt og bærekraftig samfunn må begynne nå. I Norge har vi muligheten til å legge om kursen ved stortingsvalget i høst.

Kommentarer til denne saken