Valdres: Pengene er allerede avsatt i fylkesbudsjettet for 2019-22, og fylkestingets behandling handlet først og fremst om klarsignal for oppstart av byggeprosjektene slik de nå foreligger.

Den økonomiske rammen for Valdres vidaregåande skule er på 150 millioner kroner. Her er det snakk om nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Planer

Flere av bygningene er fra den tidligere historien til skoleanlegget på Leira og er tildels lite egnet for dagens bruk. Blant annet skal bygg 6 rives. Det planlegges et nybygg for anleggsmaskiner og tilliggende funksjoner, for deretter se på oppgradering og framtidig utnyttelse av eksisterende bygg 4 og 5. I prosjektet ligger det også noen grønne tiltak; erstatte biokjele med varmepumper med energibrønner og inkorporere solcelleanlegg på de byggene som omfattes av prosjektet. Øvrige forbedringspunkter er grunnleggende gjennomgang av inneklima, låsesystem og skallsikring i eksisterende bygningsmasse, gjøre kantinen mer tilgjengelig ved å flytte biblioteket, sluttføre utforming og skilting av bygg, og varemottak for skolen.

Behovene ved skolen som kan løses med et nybygg er et nytt AM-verksted med traverskran og plass beregnet ut fra moderne landbruksutstyr/traktorer, sveiseverksted med større takhøyde og vaskehall tilknyttet verkstedene. Når bygg 6 rives, som i dag fungerer som opplæringsarena for Murerfag og lagring/garasje for Byggfag og drift, må disse funksjonene erstattes med nybygg eller flyttes innad i dagens bygningsmasse.

Komplette skoleanlegg

Fleksibilitet, arealeffektivitet og energieffektivitet skal sammen med fylkeskommunens kriteriedokument for skolebygg, prosjektanvisninger og gjeldende forskriftskrav være førende for prosjektene.

– Etter en oppgradering innenfor de gitte økonomiske rammer vil både Raufoss videregående skole og Valdres vidaregåande skule framstå som komplette skoleanlegg og være gode framtidsretta arenaer for planlagte utdanningstilbud, mener fylkesrådmannen.

Mulig oppstart høsten 2020

Konkurranseunderlag for en samspillentreprise er under utarbeidelse. Det er planlagt at dette sendes ut i markedet før sommerferien 2019, og at forprosjekt i samspill med entreprenør igangsettes i løpet av høsten 2019. Samspillsperioden er forventet vil ende ut i et forprosjekt og en målsum våren 2020. Oppstart av byggeprosjektet kan da skje i løpet av høst 2020, med en forventet ferdigstillelse av heleanlegget 2022.