Da fikk «Rein fra Jotunheimen» tildelt merket Beskyttet geografisk betegnelse. Merkeordninga skal sørge for at matskattene våre får det vernet og anerkjennelsen de skal ha. Det er bare å gratulere reinlaga i Valdres med iherdig jobbing for god og unike råvarer.

Fra før er «Kurv fra Valdres» og «Rakfisk fra Valdres» i samme kategori. Særskilte kvaliteter på råvarene, tradisjon og geografisk tilhørighet i Valdres kan være en suksessformel, viser det seg. Som region er det en styrke at vi kan skilte med kvalitetsmat i ulike kategorier. Merkeordninga er også en utmerkelse til produsenter som over tid leverer varer med høy kvalitet. At reinlaga Fram og Filefjell i Valdres og Lom og Vågå Gudbrandsdalen er de første til å få beskytta betegnelse i reinsnæringa, er et kvalitetsstempel.

Øystein Opdal i Fram reinlag opplyser om at reinlaga har jobba over langt tid med å dokumentere sammenhengen mellom kvaliteten på kjøttet og kvaliteten på det naturlige beitet i Jotunheimen. De fire tamreinlaga som nå kan bruke betegnelsen på kjøttet sitt, fôrer heller ikke reinen med kraftfôr. Avl og registrering, og ei drift uten for store flokker, er viktige prinsipper for tamreinlaga i Valdres og Gudbrandsdalen.

Neste helg avholdes den største matfestivalen i Valdres, etter ett års opphold. Rakfiskfestivalen er både et samlingspunkt for lokalmatprodusenter, matinteresserte, lokalbefolkning og tilreisende, og et utstillingsvindu for matskattene fra Valdres. At Valdres har klart å bygge opp et så godt matmiljø, er ikke tilfeldig.

Store utmarksområder, gode råvarer, tradisjon for matproduksjon og tradisjonsmat med høy kvalitet, sammen med driftige bønder og næringsdrivere, er åpenbart en god oppskrift.