Det viser en studie som forskere ved Universitetet i Bergen står bak. Studien omfatter mer enn fire millioner barn født i Norden.

Kvinner som bruker legemidlene Valproat og Topiramat under graviditeten, har økt risiko for å få barn med autisme eller psykisk utviklingshemming.

– Resultatene fra studien er viktige fordi disse legemidlene er brukt for en rekke tilstander som er vanlige i fruktbar alder, som migrene, epilepsi og bipolar lidelse, sier Marte-Helene Bjørk som har ledet studien og er førsteforfatter på artikkelen.

Studien er den største av sitt slag i verden. Den ble startet av forskere fra Bergen i 2017. Forskere fra de nordiske landene har studert helseregisterdata fra barnefødsler mellom 1996 og 2017.

Barn av mødre med epilepsi som brukte de aktuelle legemidlene, hadde to til fire ganger økt risiko for å få barn med autisme og psykisk utviklingshemming sammenlignet med barn av kvinner som ikke brukte medikamenter under svangerskapet.

Risikoen var høyest for dem med høyest dose. Det ble ikke funnet noen risiko assosiert med de mye brukte legemidlene Lamotrigin og Levetiracetam.

– Kvinner ønsker informasjon om hvilken behandling som er tryggest å bruke i svangerskapet. Våre data viser at Valproat og Topiramat er forbundet med økt risiko for alvorlige nevroutviklingsforstyrrelser. Kvinner som kan bli gravide og bruker disse medikamentene, bør diskutere med legen sin om det er mulig å bytte til alternativ behandling uten tilsvarende risiko, sier Bjørk.